UTHM, 86400 Parit Raja, Batu Pahat Johor, Malaysia
+607 4537000
Logo_Rasmi_Sambutan_30_Tahun_UTHM-3d9bff05
uthm_achievement_nav_bar_01_feb_23

UTHM 校监canselor-uthm-8e78f0b9


HIS ROYAL HIGHNESS

TUNKU ISMAIL IBNI SULTAN IBRAHIM

Tunku Mahkota Johor

校监领导与管理层
校监
副校监
董事会
执行委员会
参议院议员